KONTAKT

BIURO WYCENY

OFERTA

O MNIE

791 69 69 50

   MEDOTOLOGIA

- wycena ruchomości Szczecin

- biegły ruchomości Szczecin

- wycena majątku Szczecin

 

- wycena ruchomości Koszalin

- biegły ruchomości Koszalin

- wycena majątku Koszalin

 

- wycena ruchomości Gorzów

- biegły ruchomości Gorzów

- wycena majątku Gorzów

Metodologia

 

Przedmioty lub urządzenia stanowiące majątek ruchomy podlegają wycenie przy zastosowaniu podejścia porównawczego i/lub podejścia kosztowego, a także przy wykorzystaniu podejścia mieszanego

 

Podejście porównawcze

 

         Podejście to stosuje się zawsze w oparciu o analizę rynku wtórnego.

W podejściu porównawczym, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione i możliwe, wykorzystuje się następujące metody: metoda analizy trendu cen ofertowych, metoda porównania parami, metoda porównania bezpośredniego oraz jedna z metod bezpośredniej analizy rynku. Oszacowanie wartości przedmiotu wyceny bazuje na znajomości cen transakcyjnych (ofertowych) takich samych lub podobnych, porównywalnych obiektów. Jeżeli przyjęte do porównania obiekty nie są dokładnie takie same jak obiekt wyceniany, to przeprowadza się normowanie cen ofertowych, czyli koryguje się ceny w odniesieniu do zidentyfikowanych atrybutów. Korekty te wynikają najczęściej z różnic parametrów atrybutów generalnych którymi są: wyposażenie, model, wiek, przebieg, stan techniczny itp. Wycena w podejściu porównawczym wymaga dobrej znajomości rynku wtórnego oraz atrybutów rynkowych i jest bardziej czasochłonna od wyceny w podejściu kosztowym.

 

Podejście kosztowe

 

           Podejście to oparte jest na zasadzie substytucji, tzn. przyjmuje się założenie, że świadomy, a więc poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca zapłaci maksymalną wartością środka równą cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy, to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku, deprecjacji) wartości. Metodami szacowania w podejściu kosztowym są: metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia oraz metoda analizy wieku i okresu „życia”.

 

 

Podejście mieszane

 

    Podejście to oparte jest najczęściej na znajomości kosztu zastąpienia (odtworzenia) i/ bądź fragmentu trendu zmian cen ofertowych, bądź relacji wartości (metoda relacji wartości).

 

Źródło: Tadeusz Klimek, STANDARD wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – wyd. styczeń 2010

 

 

 

 

Biuro Wyceny

Rzeczoznawca Aneta Anna Maśnik

tel. 691 69 69 50

wycenatechniczna@gmail.com